Image Alt

OBSAH

VZDÁLENÝ MANAŽMENT OBSAHU

Pro pohodlné vysílání marketingového obsahu nabízíme jednoduché řešení v podobě kompaktního zařízení připojeného do internetu – Digital Signage Player.

Digital Signage Player je elektricky napájen přímo z projektoru a spravován vzdáleně přes webový prohlížeč.

OVLÁDÁNÍ VÍCE LOKALIT

Více Digital Signage Playerů nainstalovaných na více provozovnách nabízí možnost jednoduchého manažování vysílaného obsahu samostatně nebo ve skupinách.

ČASOVAČ ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ

Digital Signage Player umožňuje pohodlnou administraci vysílaného obsahu v konkrétních časových oknech (v rámci hodin, dnů, týdnů, …).

Automatické zapínání a vypínání projektoru se elegantně řeší elektrickými smart zásuvkami.