Image Alt

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

Uchovávejte mimo dosahu dětí.

Požití nebo vdechnutí může byť nebezpečné.

Doporučuje se nosit ochranné oblečení a ochranné brýle při manipulaci s barvou.

Při styku s pokožkou urychleně umyjte mýdlem.

Po dobu natírání nebo schnutí dbejte na větrání prostor.

Nevystavujte barvu vodě ani vlhkosti.

Barva může způsobit alergickou reakci pokožky.