Image Alt

INSTALACE

Instalace projekční barvy na stenu

Pracovní podmínky: teplota prostředí 5° – 35°C, relativní vlhkost 85% nebo méně
Aplikace: stříkací zařízení
Počet vrstev: alespoň 2 vrstvy

1.

Vyberte vhodné místo pro budoucí obrazovku. Vyberte vhodný povrch, na který se má nanášet projekční barva na stěnu. Než začnete malovat, zkontrolujte stav vybrané stěny, která se má použít pro promítání.

2.

Povrch vybrán jako projekční obrazovka musí být před natíráním obvykle upraven. Obvykle je třeba vyhlazení povrchu brusným papírem a očištění, aby bylo dosaženo dokonale hladký povrch bez skvrn, nerovností a prasklin.

3.

Vyberte oblast a tvar, který chcete přeměnit na promítací obrazovku. Použijte maskovací pásku na zakrytí sousedních oblastí, které nechcete namalovat.

4.

V případě vysoce savých nebo vícebarevných povrchů se doporučuje natřít stěnu základní barvou před natřením projekční barvy na stěnu. Tento krok nanesení podkladové barvy na natíraný povrch není povinný.

5.

Před otevřením láhve s projekční barvou na stěnu barvu důkladně promíchejte zatřesením. Po otevření nalijte barvu do stříkacího zařízení.

6.

Začněte stříkat na povrch stěny. Stříkejte na stěnu rovnoměrnými pohyby (vodorovnými nebo svislými), abyste dosáhli nejsourodější nátěr. V případě, že nemáte k dispozici stříkací zařízení, kontaktujte nás kvůli cenové nabídce pro instalaci projekční barvy na stěnu.

7.

Odstraňte maskovací pásku ihned po natření projekční barvy na stěnu, ještě před vyschnutím (odstranění maskovací pásky po vyschnutí projekční barvy může způsobit, že se barva „utrhne“ z povrchu).

8.

Nechte projekční barvu na stěně zaschnout přibližně 2 hodiny. Přesný čas závisí na okolních podmínkách, zejména na teplotě a vlhkosti.

9.

Nainstalujte projektor a nastavte ho na projekci na namalovaný povrch s projekční barvou.

10.

Spusťte prezentaci, videozáznam nebo přímý přenos.