Image Alt

INSTALACE

Instalace projekční barvy na sklo

Pracovní podmínky: teplota prostředí 5° – 35°C, relativní vlhkost 85% nebo méně
Aplikace: stříkací zařízení (verze PRO) nebo malířský váleček (verze DIY)
Počet vrstev: 1 vrstva

0.

Pro bezchybnou instalaci projekční barvy je třeba následující vybavení:
projekční barva
technický líh
vanička na barvu
maskovací páska
malířský váleček s rukojetí (verze DIY)
stříkací zařízení (verze PRO)
papírové nebo textilní ubrousky

1.

Zkontrolujte stav zvoleného povrchu, který chcete využít pro projekční promítání, z pohledu vhodností a rozměrů plochy. Vyberte vhodné umístnění budoucí projekční plochy ještě před zahájením malování.

2.

Lihem důkladně očistěte vnitřní stranu plochy, kterou chcete namalovat. Vlhkost, mastnota a prach může způsobit skvrny, pokud nebudou předem odstraněné.

3.

Sousední plochy, které nechcete natírat, překryjte maskovací páskou.
Nejlepší podmínky pro natírání projekční barvy jsou v době zamračených dní nebo mimo dobu přímého slunečního záření. Po uschnutí barvy se mohou vyskytnout nedostatky, z důvodu natírání na horký povrch v době přímého slunečního záření.

4.

Projekční barvu v lahvičce před otevřením důkladně promíchejte zatřesením. Následně po otevření nalijte promítací barvu do malířské vaničky (verze DIY) nebo nalijte do stříkacího zařízení (verze PRO).

5. (DIY)

V případě verze DIY ponorte malířský váleček do projekční barvy tak, aby byl váleček rovnoměrně pokrytý projekční barvou, ale aby z něho barva nekapala.

Nejvhodnější váleček pro natírání DIY verze je ze syntetického polyesteru s krátkým (4 mm) vláknem, například Spokar Filc. Alternativně lze použít vlněný nebo polyamidový váleček, například Spokar Velur nebo Spokar Nylon.

6. (DIY)

Natřete projekční barvu, verze DIY, na připravený a očištěný povrch z vnitřní strany. Natírejte svislými pohyby (shora dolů a zdola nahoru).

Jednotlivé tahy válečku můžete vícekrát překrýt, abyste dosáhli co nejhomogennější plochu. I po opakovaném překrytí tahů

válečku mohou zůstat šmouhy, které se však přirozeně vsáknou během schnutí. Pokud projekční barva přesáhla mimo maskovací pásky, odstraňte projekční barvu papírovým kapesníkem nebo hadrem.

5.-6. (PRO)

V případě verze PRO začněte stříkat na povrch okna. Stříkejte na sklo rovnoměrnými pohyby, abyste dosáhli nejsourodější nátěr. V případě, že nemáte k dispozici stříkací zařízení, kontaktujte nás kvůli cenové nabídce pro instalaci projekční barvy na sklo stříkací pistolí.

7.

Maskovací pásku odstraňte okamžitě po natření projekční barvy a ještě před uschnutím (odstraněni maskovací pásky po uschnutí projekční barvy může způsobit „odtrhnutí“ části barvy z povrchu).

8.

Projekční barvu nechte schnout asi 30 minut (přesný čas závisí na povětrnostních podmínkách, zejména teploty a vlhkosti).

9.

Nainstalujte projektor a nastavte ho na projekci na namalovaný povrch s projekční barvou.

10.

Spusťte prezentaci, videozáznam nebo přímý přenos.